Innovators in programma

Binnen het programma zijn er een aantal partijen die direct bezig zijn met de innovatie zelf. Zijn dragen direct bij aan nieuwe technische oplossingen en processen die bijdragen aan een totale prefab oplossing voor het verduurzamen van woningen.

Mede-initiatiefnemers

Kennisinstellingen

Er is brede expertise is binnen de faculteiten en lectoraten van een aantal Hogescholen. Naast kennis ontwikkelen en valideren kunnen deze lectoraten ook verbindingen leggen met bedrijven die opereren in hun werkgebied, met bijzondere expertise voor het consortium, maar nog niet op de radar staan van het consortium. Voor wat betreft de bijdrage van Universiteiten is vooral gekeken naar een paar hele specifieke kennisgebieden die van belang zijn voor dit consortium. Hiermee houdt het consortium de vaart die nodig is om de missie niet alleen op papier, maar vooral ook in praktijk te realiseren. We hebben daarnaast verbinding met wetenschappelijke instituten nationaal en internationaal, die worden gefinancierd via Europese projecten en daarmee het nationale MMIP budget niet belasten.

Alle onderwijsinstellingen doen mee als deelnemer. Er is daarnaast gekozen om één kennisinstelling coördinator te maken en op te laten treden als coördinator van de kennisinstellingen binnen het consortium, zodat er niet alleen tussen kennisinstellingen en bedrijven binnen de werkpakketten, maar ook binnen de kennisinstellingen onderling een vruchtbare en efficiënte samenwerking is. Dat heeft tijdens het schrijven van dit plan al zeer goed gewerkt. Om die reden is Hogeschool Arnhem Nijmegen uitgelicht. Voor de andere kennisinstellingen gelden dezelfde belangen: het werk in dit consortium sluit goed aan bij de onderzoeksprioriteiten binnen de betreffende instellingen. . Het consortiumbelang is inzetten van de expertises en relaties van de betreffende kennisinstellingen, die kort zijn samengevat in de tabel hieronder.

 • 9. Hogeschool Arnhem en Nijmegen

  Contactpersoon: N. Post / V. Wiegel
  Website: www.han.nl

  Korte beschrijving: De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is kennispartner in het Future Factory consortium. De HAN draagt bij door het inbrengen en genereren van kennis die nodig is om dit programma met succes uit te voeren en door het coördineren van de bijdrage van andere kennisinstituten. De deelnemende kennisinstituten en hun specifieke kennis wordt weergegeven in onderstaande tabel.

  Expertise:

  • Coördinatie kennis generatie en inbreng kennisinstituten
  • Lean product ontwikkeling, product configuratie en modulair ontwerpen
  • Lean operations en Quick Response Manufacturing, inclusief het gebruik van nieuwe technologieën als robotisering en digitalisering
  • Lean bouwprocessen
  • Definiëren, modelleren, simuleren, implementeren en valideren van control strategieën voor energie management systemen in gebouwen
  • Optimalisatie energie management systeem in relatie tot smart grid strategieën
  • Innovatieve bouwtechnische en architectonische renovatieconcepten in samenhang met installatietechniek
 • 10. Hogeschool Utrecht

  Expertise:

  • relatie tussen productontwerp en productiemiddel vanuit een agile wijze benaderd.
  • Modulaire integrale bouwcomponenten met een multi-PMC benadering. (bouwkundig, installatietechnisch, elektrotechnisch en ICT)
  • ICT en Robotisering van productieprocessen
  • Parameters Bestaande woningvoorraad voor ontwikkelen productarchitectuur.
  • Prototype Productie (Virtueel en Fysiek)
 • 11. Hogeschool Saxion

  Expertise:

  • Dynamisch thermisch simuleren / testen
  • Meten werkelijke thermische prestatie gebouwschil gehele woning
  • Kwaliteit binnenklimaat / gezond bouwen
  • Optimalisatie logistiek productieproces
  • Exploitatiemodellen en onderhoudsscenario’s
 • 12. TU-Delft

  Expertise:

  • Ontwikkeling en integratie PV cellen
  • Verhogen PV rendement met behulp van multilaag coatings
 • 13. TU-Eindhoven

  Expertise:

  • Big data analyse
  • Smart energy Systems
 • 14. Brightland Campus

  Contactpersoon: Menno Smeelen
  Telefoonnummer: 06-53284354
  E-mailadresDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Websitewww.brightlands.com

  Korte beschrijving: Brightlands Campus is eenpubliek-private samenwerking dat werkt als een open innovatie-ecosysteem en snel groeit vanuit vier campussen in Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen en Venlo. Het heeft een thuisbasis van ultramoderne faciliteiten, fundamenteel en toegepast onderzoek aangeboden aan wetenschappers, ondernemers , studenten en investeerders. Samen creëren ze nieuwe kansen en oplossingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid die milieuvriendelijk, zakelijk, sociaal positief zijn en die deze geweldige Limburgse regio trots maken.

Woningcorporaties

De woningcorporaties worden binnen dit consortium beschouwd als mogelijke toekomstige afnemers. Ze hebben echter binnen dit consortium geen enkele afnameverplichting of investeringsverplichting. Met de producten die bepaalde partijen op dit moment leveren is er al een rendabele businesscase te bouwen voor bepaalde typologieën woningen. Dat is het geval als renovatie wordt gecombineerd met een flinke energieambitie. Het uitgangspunt is echter dat het consortium producten gaat leveren voor al geplande renovaties met, in beginsel, minder grote energieambities die alsnog voor het oorspronkelijke budget een stap naar energieneutraal kunnen maken. Voor het bedenken van die proposities hebben we de expertise van de corporaties hard nodig. Binnen dit consortium worden de corporaties dus ingezet als klankbordpartners die tenminste 6x per jaar reflecteren op de ontwikkelingen en oplossingen waar het consortium voor staat. Aangezien de corporaties vooral tijd investeren die aangemerkt kan worden als ‘inbreng in natura’ doen ze wel mee als deelnemer in het plan. Ze kennen echter een gezamenlijke agenda. De organisatie en verbinding met de corporaties wordt gelegd door bureau Squarewise en Stichting Pioneering. Deze twee partijen verlenen procesdiensten maar doen niet mee als deelnemer.

Woningcorporaties bezitten ongeveer 30% van de woningvoorraad in Nederland. Het bezit is vooral geclusterd in de jaren 60-90 wijken van Nederland. De partijen die meedoen aan dit consortium hebben bezit wat gemiddeld is voor de gemiddelde corporatie in Nederland. Corporaties hebben als belangrijkste doel om betaalbare woningen te leveren aan mensen met lage inkomens. Daarnaast is er een continue zorg over de beschikbaarheid van de juiste woningen op het juiste moment. De verduurzaming van de corporatie-vooraard kan gekoppeld worden aan de betaalbaarheidsopgave. Hij is echter ook gekoppeld aan de continuïteit (lees waardeontwikkeling) van de voorraad.

Overig

 • 20. Stichting Abe Bonnema

  Contactpersoon: Jorrit Volkers
  Telefoonnummer: 088 2882930
  E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Website: www.abebonnema.nl

  Korte beschrijving: De stichting Abe Bonnema is een non-profitorganisatie die actief innovatie stimuleert in de gedachtenis van Architect Abe Bonnema. De stichting ziet in de energietransitie één van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Abe Bonnema heeft een groot aantal woningen gerealiseerd in zijn werkbare leven. De stichting ondersteund initiatieven die particulieren helpt bij het vormgeven van een energierenovatie. Zo is de stichting betrokken bij het initiatief ‘fryske deal particulier’ en diverse pilotprojecten in de omgeving van Leeuwarden.

 • 21. Stichting Pioneering

  Contactpersoon: Jeroen Hatenboer
  Telefoonnummer: 06-55397707
  E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Website: www.pioneering.com

  Korte beschrijving: Pioneering is hèt platform van kennis delen en ontwikkelen voor alle bouw gerelateerde partijen in Overijssel en Gelderland, zodat nieuwe methodieken leiden tot een sterke marktpositie van de Oost Nederlandse bouwsector. Doel: Met Pioneers de meest innovatieve Bouwregio van Nederland creëren”. Pioneering levert met haar deelnemers een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken door het uitvoeren van diverse innovatieprogramma's en activiteiten.

 • 22. INDUZERO

  Dit consortium heeft hele nauwe contacten met het EU-programma INDUZERO. Met name Rc-panels en Hogeschool Saxion spelen binnen dat programma een rol. Het idee van INDUZERO is om een blauwdruk te ontwikkelen voor megafabrieken die gelijkenissen vertonen met de ideeën van dit consortium. Het is vooral een internationaal kennisontwikkelingsprogramma waarbij een aantal kennisinstellingen uit diverse landen antwoorden proberen te vinden op deze opgave. Het programma kent, ten opzichte van het MMIP, een bescheiden budget. Het blijft kennisontwikkeling en het ontwikkelen van draagvlak. Een groot deel van het INDUZERO budget is gericht op communicatie en draagvlak voor dit type renovaties en fabrieken en zal op dit manier ook bijdragen aan export potentieel. Het is niet de bedoeling om daadwerkelijk een fabriek te gaan bouwen in INDUZERO. Het Future Factory consortium deelt in de te ontwikkelen kennis, maar onderscheid zich wel nadrukkelijk van de meer theoretische benadering en het uiteindelijke doel van het programma. Wij bouwen fabrieken, ontwikkelen niet alleen fabrieken maar ook nieuwe producten en betrekken daarbij het hele supply-network en klantprocessen.

 • 23. Enervalis

  Contactpersoon: N. Vanspauwen
  Websitewww.enervalis.com

  Korte beschrijving: Enervalis is een software onderneming actief op het gebied van IOT (Internet of Things) en AI (Artificial Intelligence). Deze technologieën zetten ze in op het snijvlak van slimme netten (voor de voordeur)) en energiemanagementsystemen (inclusief home-automation) voor woningen en gebouwen (achter de voordeur). Met behulp van de software van Enervalis kunnen energiesystemen worden gemonitord, slim (en intuïtief) worden aangestuurd, de prestatie van het energie- en ventilatiesysteem fors worden verbeterd en opslag zo effectief mogelijk worden ingezet. Enervalis ontwikkeld algoritmes die gedragspatronen herkennen waardoor energiebehoeftes kunnen worden gekoppeld aan aanbod van duurzame energie, zowel eigen opwek als eventuele beschikbaarheid van externe duurzame energie. Enervalis werkt op dit moment al intensief samen met Factory Zero, ABB en BAM.

 • 24. Aeroscan

  Contactpersoon:
  Websitewww.aeroscan.nl

  Korte beschrijving: Aeroscan ontwikkeld technologie en diensten om gebouwen digitaal in te meten met behulp van Drone Technologie. De techniek kan gebruikt worden om gebouwen te meten waarna maten nauwkeurig opgenomen en verwerkt kunnen worden. Daarmee kan enorm bespaard worden op zowel kosten als tijd. Het gaat erom de tijd tussen inmeten en de lopende band (file-to-factory) flink te bekorten en menselijke fouten zoveel mogelijk uit te sluiten.

 • 25. Solarge

  Contactpersoon: B. Boom
  Websitewww.solarge.com

  Korte beschrijving: Solarge wil zonne-energie op grote schaal beschikbaar maken, zonder daarmee de leefomgeving nadelig te beïnvloeden. Door dubbel oppervlaktegebruik integreert Solarge zonnepanelen op bouwkundige elementen en producten. De glasvezelversterkte composiet zonnepanelen van Solarge zijn eenvoudig op maat te maken en daardoor aan te passen aan specifieke bouwcomponenten. Dat is niet mogelijk met conventionele panelen.

  Consortiumbelang: Solarge is de enige in zijn soort en heeft het wereldwijde patent op de productie van composiet zonnepanelen. Solarge is de producent van een halffabricaat. Het halffabricaat vindt haar toepassing als BIPV (building integrated photofoltic) op of aan bouwcomponenten die het consortium wil toepassen. De nadruk ligt daarbij op het integreren van deze solartechniek op het slimme dak dat dit consortium ondermeer ontwikkeld.